Jdi na obsah Jdi na menu
 


I. světová válka

1. světová válka

(1914 - 1914)

 

 

 

1. světová válka a 2. světová válka byly dvě nejhorší a nejkrvavější války, které kdy mohl svět mít. Dneska se budeme bavit o jedné z nich. Přesněji o 1. světové válce. 

 

      

 

 

 

Jak to vůbec všechno začalo?

   Všechno začalo tzv. ,,V předvečer první světové války'', kdy byl spáchán atentát na habsburského následovníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Atentát byl spáchán ve Srbsku skupinou říkající si ,,Černá ruka''. Atentát byl proveden jak na Františka Ferdinanda d'Este, tak i na jeho ženu Žofii z Hohenbergu. Oba tomuto atentátu podlehli. Toto byla záminka pro vypuknutí 1. světové války.

 

                                              

 

  

 

 

 

Příčina a záminka

   Příčinnou 1. světové války byla snaha získat nové a nové území, a to hlavně kolonie, které měly pak sloužit pro dodávání surovin a taky zvětšování území dané země. Kolonie byly chráněny armádou.

   Záminkou, jak už zde bylo řečeno, byl atentát na Františka Ferdinanda d'Este a jeho ženu.

 

 

Trojspolek a Trojdohoda 

   Trojspolek tvořily tyto státy: Německé císařství, Itálie, Bulharsko a Rakousko Uhersko. Tento spolek byl založen 20. května 1882. Sloužil ke ,,spojení'' pár státu. Byla to spíše ale jakási smlouva těchto státu. Itálie bývá i označování jako členem Trojdohody, ke které se přidala ke konci války.

   

Trojdohodu tvořily tyto státy: Francie, Velká Británie a Rusko. Tento spolek byl založen 31. srpna 1907 (po uzavření dohody i s Ruskem). Jak už bylo řečeno, za Trojdohodu později bojovala i Itálie.

 

   Tyto dvě strany (Trojspolek a Trojdohoda) proti sobě bojovaly za 1. světové války. Ptáte se proč jen tak málo státu? Odpověď je jednoduchá, spoustu státu patřilo již řečeným státům, buď k ním patřily, nebo byly jejich kolonie.

 

 

 

 

 

Vypuknutí války 

   Rakousku Uhersku ,,nahrál'' fakt, že ve Srbsku byl spáchán atentát na Františka Ferdinanda d'Este. Chtělo tak ovládnout celé Srbsko. Podalo tak Srbsku jakési ultimátum, na které mělo Srbsko přistoupit, v opačném případě b vypukla mezi těmito státy válka. Srbsko se však nemohlo všeho zdát, a proto 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko Uhersko Srbsku válku.

 

   3. srpna 1914 Německo vyhlásilo válku Francii. Jelikož však stoupili Německá vojska na Neutrální Belgii, musela 4. srpna 1914 vstoupit Velká Británie do Války. Rusko začalo mobilizovat svoji armádu. 6. srpna 1914 vyhlásilo Rakousko Uhersko Rusku válku. Francie a Velká Británie vyhlásila ještě válku Rakousku Uhersku. Do války se ještě zapojilo Turecko, které bojovalo po boku Rakouska Uherska (Trojspolek). Japonsko zaútočilo na Čínské území, kde začalo obsazovat Německé kolonie. 

 

   

 

 

 

   Východní fronta: Boj Ruska proti Německu a Rakousku Uhersku. Ruska sice nebylo tak dobře vyspělé, jako Německo a Rakousko Uhersko, nicméně co neměla v technice měla v počtu vojska. Rusku se podařilo porazit německou armádu a Rakousko Uherskou armádu zatlačit zpět.

   

   Západní fronta: Němci zaútočili na Francii ze severu přes neutrální Belgii a Lucembursko. Pronikli až téměř k Paříži. Byli však zastaveni a zatlačeni zpět.

 

   Bitva na řece Sommě: Jedna z nejkrvavějších bitev celé první světové války. Ztráty byly doopravdy veliké, sahaly do milionu obětí. Bitva probíhala od 1. července 1916 do listopadu roku 1916. 

 

   Bitva u pevnosti Venduru: Jedna z největších a taky dost krvavých bitev celé první světové války. Tato bitva probíhala od 21. února 1916 do 18. prosince 1916. Obě fronty ztratily spoustu vojáků. Německo stálo proti Francii.

 

   Bitva u města Ypres: Nejznámější bitva, při které byl použit plyn chlór (později Yperit). Krvavá bitva.

 

 

  

  

 

 

 

Černý trh

   Označení pro nelegální (ilegální) trh, kde se peníze dávaly z ruky do ruky. Na černém trhu se dalo sehnat prakticky cokoliv, jenže ceny byly nehorázně vysoké, a ne každý si na to mohl dovolit. Cena byla většinou dohodnutá. Nejvíce se obchodovalo se zbraněmi a munici, nebo s jídlem.

 

 

Přídělový (lístkový) systém

   Každý občan dostal určitý počet lístků na potraviny na jeden měsíc. Lístky se vztahovaly hlavně na chleba, cukr, uhlí aj. Většina surovin však šla na fronty pro vojáky. Jedinou možnosti jak získat suroviny byl černý trh. Tam však bylo vše neuvěřitelně drahé.

 

 

 

 

 

Nová technika a zbraně 

   rozvoj radiotechniky - lepší komunikace a informační sdělení

 

   zbraně - rychlopalné pušky, plamenomet, kulomety, minomety, lehká zákopová děla, těžké dělostřelectvo, Německé a Italské samopaly, tanky, rozvoj letecké techniky, motorizace armády, Německé ponorky, bojové chemické plyny fosgen a yperit.

 

 

  

 

 

 

Zákopová válka 

   Nepohyblivá statická válka. Závisela na kulometu na válečných kolech. Projevovala se znehybněním frontové linie. Každá strana má vybudovaný důmyslný systém zákopu, obranných pevností, protipěchotních překážek a ostatného drátu.Posun o několik metru za celé týdny. Obrovské lidské ztráty.

 

 

 

 

 

USA vstoupila do války v roce 1917 na straně Trojdohody. Německé ofenzívy nevyšla. Příměří podepsáno 11.11.1918.

 

Předpoklady vítězství: země Dohody byly technicky vyspělejší a lépe vybavenější. Konkurovat jim mohlo pouze Německo.

 

 

 

Vítězové:


Velká Británie
Francie
Spojené státy americké
Itálie
Řecko

 


Poražení:


Německé císařství
Rakousko-Uhersko
Osmanská říše
Bulharské carství

 

Důsledky první světové války

   Důsledkem první světové války bylo spoustu věcí a faktorů. Hlavním bylo miliony mrtvých lidí (hlavně vojáků), kvůli lidské hlouposti. Dále zničení spoustu míst a měst. Zničení krajin. Hladomor - lidi trpěli hladem, spoustu jídla šla na frontu a na obyčejné obyvatele zbývalo strašně málo. Také suroviny byly problémovým faktorem. Vojenské jednotky mizivé. Politika jednotlivých zemí slabá. Oddělení několika států.


 


 


 

  


 

 

První světová válka skončila 11. listopadu 1918 

 


 

Technická data článku 

- Celkem 832 slov 

- Celkem 5.634 znaků i s mezerami

- Celkem 244 řádků