Jdi na obsah Jdi na menu
 


sv. Václav

11.07.2008

Sv. Václav

Patron: český
Atributy: kopí s praporem, meč, štít se svatováclavskou orlicí

*kolem roku 905
+929 nebo 935 Stará Boleslav

http://www.pochody.cz/zzdz/vaclav3.jpg  http://www.zlate-mince.cz/cm/LT_Sv_Vaclav_1.jpg  http://java.chytrak.cz/farnostPP.cz/archiv/2003/sv.vaclav-ico.jpg  http://www.mestocernosice.cz/~op/fotohistorie/velke/sv_vaclav_mokropesky.jpg

 

Svatý Václav se narodil kolem roku 905 jako starší syn vévody Vratislava. O jeho výchovu se pečlivě starala jeho babička svatá Ludmila, která za něho v době jeho nedospělosti vládla; vedla ho ke zbožnosti a spravedlnosti, jež mu pak získaly velkou oblibu mezi chudými a utlačenými. Jako vévoda Čech se snažil o kulturní i náboženské povznesení své země a chtěje uskutečnit toto dílo, přimkl se k západnímu kulturnímu společenství. Spoléhal víc na podporu církve Germánie, hlavně Řezna, než na slovanské misionáře, dědice svatého Cyrila a Metoděje. Tato těsná spolupráce s církví, přísnost k neukázněné, vnitřně ještě pohanské šlechtě a nakonec i to, že musel přijmout závislost na králi Jindřichu I. Ptáčníkovi, vyvolaly opozici v čele s jeho mladším bratrem Boleslavem, toužícím po vládě. Na jeho popud byl nakonec sv. Václav zabit. Spíš než o mučednictví lze mluvit o politické vraždě, ale v Českém národě zůstal zářivý zjev mladého šlechetného knížete navždy spjat s jeho křesťanskou láskou k lidu. Za národního patrona byl svatý Václav, "dědic české země", uznáván od 11. století.

http://www.tiscali.cz/mult/images/6/4/9/0/649090.jpg